SENTEK AUTOMATION

欣泰自動化科技股份有限公司

聯絡我們

Contact us

Our location : 

SENTEK AUTOMATION CO., LTD

No. 30,Lane 88,Chung Hsing Rd.,Sec.2

Chutung,Hsinchu,Taiwan

我們總是非常高興能聽到來自客戶的任何意見,請隨時聯絡我們以詢問任何問題或給予您的意見!

TEL: +886 3 582-2722   FAX: +886 3 582-2877
E-mail: sentek@sentekautomation.com.tw

版權所有 2018